Menu

"DOBRY START" 300 dla ucznia

 
Załączniki:
 
 
 
wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego 300 zł
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy uprzejmie informuje osoby zainteresowane, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2018/2019) są przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl  oraz wybranych systemów bankowych
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy, pokój nr 10. Kont. Tel. 734 414 440
 
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.
Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
 
Komplet dokumentów:
 
1) wypełniony wniosek
2) podpisana po zapoznaniu się  klauzula informacyjna  administratora danych
 
Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia ,lub w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.
 
Przyznanie świadczenia na dobry start nie wymaga wydania decyzji.
 
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.
Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.