Menu

Ogłoszenie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, iż dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica. 
 
Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.)
 
Formularze można pobierać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy ul. Wolności 277, lub na stronie internetowej OPS www.pysznica.e-ops.pl
 
Termin składania wniosków:  od 01 września 2017 r.  do 15 września 2017 r. (nieprzekraczalny ustawowy termin)  na rok szkolny 2017/2018  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy                
 
Treść ogłoszenia w pdf ------> pobierz tutaj!