LOKALNE
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy 
         Nr telefonu zaufania 734 454 444
 
• Posterunek Policji w Pysznicy
         Nr telefonu 15-877-33-72
 
NZOZ " Zdrowie Rodziny'' w Pysznicy
          Nr telefonu 15-841-00-02
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
          Nr telefonu 15-643-36-68
 
Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
          Nr telefonu 15-842-92-80
 
Poradnia Leczenia Uzależnienia w Stalowej Woli
          Nr telefonu 15-841-31-19
 
Oddział Psychiatryczny w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli /detoks/
          Nr telefonu 15-843-31-12,  15-843-31-06 /ordynator/
 
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnienia w Stalowej Woli
          Nr telefonu 15-844-86-16
 
Punkt Konsultacyjny MONAR
          Nr telefonu 15-842-79-60
 
Policyjny Telefon Zaufania w Stalowej Woli
          Nr telefonu 15-877-33-70
 
Młodzieżowy Telefon Zaufania w Stalowej Woli
          Nr telefonu 15-842-79-60
 
Telefon Zaufania Dla Dzieci Krzywdzonych w Stalowej Woli
          Nr telefonu 15-842-09-40
 
Informacje Na Temat Choroby Alkoholowej
          Nr telefonu 15-643-31-19
 
Informacja i Konsultacja Dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym
          Nr telefonu 15-844-75-73
 
Bezpłatne Porady Prawne Dla Osób Dotkniętych Przemoc Domową
          Nr telefonu 15-844-06-97
 
 
OGÓLNOPOLSKIE
 
Niebieska Linia. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
           Nr telefonu: 0801-120-002 
 
Pomarańczowa Linia 1. Pomaga rodzicom, których dzieci piją
           Nr telefonu: 0801-140-068 
     
Pomarańczowa Linia 2. Pomaga rodzicom, których dzieci piją
           Nr telefonu: 0800-479-064 
           Czynny: pon.-pt. w godz. 10-19.30
 
Zielona linia. Porady i informacje na temat HIV/AIDS
            Nr telefonu: (022) 621-33-67 
     
Policyjny Telefon Zaufania - ogólnopolski
            Nr telefonu: 0800-120-226 
     
Narkotyki, narkomania - informacja, porada, wsparcie
            Nr telefonu: 0801-199-990 
            Czynny codziennie od 16.00 do 21.00
 
Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami
             Nr telefonu: 0800-12-02-89 
             Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 - 17.00