Menu

Aktualności

500+ relacja

W dniu 16 lipca 2019 r. do  naszej Gminy Pysznica  przyjechał „Bus 500+” w ramach organizowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie akcji informacyjnej programu „Rodzina 500+”. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazywali informacje dotyczące zasad składania i zmian w rządowym programie. Podczas wizyty mieszkańcy mieli możliwość uzyskać informacje na temat programu, a także pomoc w wypełnianiu wniosku.  Dodatkowo rozdawane były ulotki informacyjne. 

Zorganizowane stoisko odwiedził Łukasz Bajgierowicz – Wójt Gminy Pysznica, który pytał o szczegóły programu oraz jego realizację na terenie gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy  w dniu 3 lipca 2019 r. wypłacił już pierwsze  pieniążki 500+ w ramach nowej ustawy.  
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na  każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. elektronicznie złożonych zostało 500 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, z czego wydano 74 informacji o przyznaniu świadczenia, wypłacono dla 74 dzieci świadczenie wychowawcze na kwotę 36.967,80 zł.
 
Są to dzieci, które do tej pory nie otrzymywały świadczenia 500+.
 
Obecnie w naszej gminie miesięcznie świadczenie 500+ pobiera 1107 dzieci. Po zmianach w programie świadczenie pobierać będzie kolejne 1058 dzieci, co w sumie daje liczbę 2 165 dzieci oraz kwotę 1 mln 083 zł miesięcznie na wypłatę 500+.

„Dobry Start” 300 – na  przewidywanych 1400 dzieci złożonych zostało już 310 wniosków tym samym wypłacono jednorazowe świadczenie  dla 175 dzieci na kwotę 52.200,00 zł.

Program 500+, oraz „ Dobry Start-300” to znaczące wsparcie finansowe dla wielu rodzin.
 
 
 

Akcja informacyjna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Pysznica do udziału w spotkaniu w ramach organizowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie akcji informacyjnej, dotyczącej aktualnie realizowanego Programu 500+.

W ramach wspomnianej akcji w dniu  16.07.2019 r.(wtorek) w godzinach od 11.30 do 12.30 przez budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy  stacjonował będzie namiot, w którym specjaliści udzielać będą wszelkich informacji dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego (500+)

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby pozyskać szczegółowe informacje lub uzyskać odpowiedzi na ich nurtujące pytania dotyczące świadczenia wychowawczego, serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

Ponadto Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, że od 01.07.2019 r. rozpoczęło się składanie wniosków w formie elektronicznej na świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenie Dobry Start na nowy okres świadczeniowy, który potrwa do maja 2021 roku.   

Ci z Państwa, którzy chcą ubiegać się o wyżej wymienione świadczenia bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online, za pomocą jednej z 4 metod: ministerialnego portalu Emp@tia, obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz poprzez bankowość elektroniczną.
Składanie wniosków w formie tradycyjnej rozpocznie się od dnia 01.08.2019 r.

Dla przypomnienia informujemy, że w przypadku osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na pierwsze i każde kolejne dziecko, na wniosku należy umieścić dane wszystkich uprawnionych dzieci.

 
ZAPRASZAMY
 

Terminy - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Terminy - ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Terminy - DOBRY START

 

Terminy - 500+

 

Program 500 plus oficjalnie się rozszerza

 
Szczegóły o zmianie w Programie w USTAWIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa  wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw 
 
(DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2019 r. Poz. 924)
 
W dniu 16 maja 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. rozszerzenia programu 500 plus na pierwsze dziecko.
Od 1 lipca 2019 r. rodzice, którzy złożą wniosek będą mogli otrzymywać pieniądze także na pierwsze dziecko. Znika kryterium dochodowe.
 
Więcej szczegółów w poniższym pliku.
 
 

Wielkanoc 2019

   

 

Wesołego Alleluja!

Zmartwychwstania Pańskiego,Dużo Zdrowia,Szczęścia

i Miłości, Wielu Radosnych Chwil,

Smacznego Jajka oraz Wszelkiej Pomyślności


Życzą:

Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy

 

   

 

 

Podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 14 listopada 2018 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 . Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583 zł. miesięcznie.
 

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2019 roku Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy ul. Wolności 277  w pokoju Nr 10 – tel kont. 734 414 440 u  realizatora tego zadania ; Pani Małgorzata Szoja.
 
Z dniem  1 stycznia 2019 r. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek ( art.4.1.4)) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. (poz. 1832).
 

Terminy złożenia wniosków

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW A TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:
 
RODZINNYCH,
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+,
DOBRY START 300 ZŁ
 
 

Nowe kryteria i wysokości zasiłków

Nowe kryteria i wysokości zasiłków w pomocy społecznej
od 1 października 2018 roku
 
Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.
Więcej…
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ)

Podprogram 2017
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy uprzejmie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 roku  wydawane  są skierowania  w ramach  programu żywnościowego - Podprogramu 2017.
 
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
 
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 PLN dla osoby w rodzinie.
Więcej…
 

Ogłoszenie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, iż dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica. 
 
Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.)
 
Formularze można pobierać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy ul. Wolności 277, lub na stronie internetowej OPS www.pysznica.e-ops.pl
 
Termin składania wniosków:  od 01 września 2017 r.  do 15 września 2017 r. (nieprzekraczalny ustawowy termin)  na rok szkolny 2017/2018  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy                
 
Więcej…
 

Wniosek 500+

Od dnia 02.08. 2017r. ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy można pobrać oraz wydrukować nowy, aktualny wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. 
 
Wniosek          Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Załącznik nr 3 
 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH

PROGRAMU RODZINA 500+
 
Pokój nr
5
PYSZNICA
KŁYŻÓW
SUDOŁY
PISKOROWY STAW
 
10
JASTKOWICE
CHŁOPSKA WOLA
BĄKÓW
BRANDWICA
KUZIORY
STUDZIENIEC
SŁOMIANA
KRZAKI
 

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBNIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy  2017/2018, będzie można składać w terminach:
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
 
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy, przy ul. Wolności 277
 
Więcej…
 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pysznica
uprzejmie informujemy:
 
od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 rozpoczynający się od 1 października 2017 r.

Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy, przy ul. Wolności 277, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 , pokoje nr 5 i 10.

Na drzwiach każdego pokoju jest zamieszczony wykaz miejscowości, które obsługują pracownicy.
 
Serdecznie  zapraszamy
 
Kierownik
wraz z pracowanikami
 
 

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
 
Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)
 
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa  w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
 
 

Zmiana kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3