Menu

Dożywianie

UCHWAŁA Nr 221
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
 
UCHWAŁA Nr 142
RADY MINIST RÓW
z dnia 21 lipca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2014
RADY GMINY PYSZNICA
z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania
oraz zasad zwrotu odpłatności za pomoc w formie posiłku
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
zobacz
 
UCHWAŁA NR XXXIX/239/2014
RADY GMINY PYSZNICA
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020