Menu

Przydatne linki

Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie
 www.wup-rzeszow.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
www.rops.rzeszow.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie EFS
www.efs.rops.rzeszow.pl

Projekty systemowe OPS, PCPR, ROPS
www.pokl.dwup.pl/projekty-systemowe-ops-i-pcpr.html

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
www.si.podkarpackie.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał ludzki
www.efs.gov.pl

Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
www.crzl.gov.pl

Unia Europejska
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Reprezentacja  Komisji  Europejskiej w Polsce
ec.europa.eu/polska/index_pl.htm