Menu

Stypendia

 
OGŁOSZENIE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, iż dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica. 
 
Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1457 ze zm.)
 
Formularze można pobierać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy ul. Wolności 277, lub na stronie internetowej OPS www.pysznica.e-ops.pl
 
Termin składania wniosków:  
od 01 września 2019 r.  do 15 września 2019 r. – (nieprzekraczalny termin ustawowy) 
 
pokój nr 4        - tel.  15 642-52-11, 786 024 413,
pokój nr 6 i 7   - tel.  15 642-58-35, 786 024 416,   
pokój nr 9        - tel.  786 024 411
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00
 
Kryterium dochodowe: miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć –  528,00 zł netto.
 
Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.
 
Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
 
 
Załączniki z miesiąca sierpnia, które należy dołączyć  do wniosku:
 
    1.  Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
    2. Zaświadczenie  z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości dochodów netto  z miesiąca
        poprzedzającego złożenie wniosku w ilości …… sztuk.
    3. Zaświadczenie  lub oświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
    4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku.
    5. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych. 
    6. Odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego lub oświadczenie.
    7. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach uzyskanych przez członków rodziny - …… sztuk.
 
---------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, iż dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica. 
 
Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.)
 
Formularze można pobierać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy ul. Wolności 277, lub na stronie internetowej OPS www.pysznica.e-ops.pl
 
Termin składania wniosków:  od 01 września 2018 r.  do 15 września 2018 r. (nieprzekraczalny ustawowy termin)  na rok szkolny 2017/2018  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy             
   
pokój nr 4        - tel.  15 642-52-11, 786 024 413,
pokój nr 6 i 7   - tel.  15 642-58-35, 786 024 416,   
pokój nr 9        - tel.  786 024 411
 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00
 
Kryterium dochodowe: miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć –  514,00 zł netto.
 
Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.
 
Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
 
 
Załączniki, które należy dołączyć  do wniosku:
 
1. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
3. Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku.
5. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych. 
6. Odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego. 
7. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach uzyskanych przez członków rodziny
 
 
OGŁOSZENIE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, iż dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica. 
 
Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 ze zm.)
 
Formularze można pobierać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy ul. Wolności 277, lub na stronie internetowej OPS www.pysznica.e-ops.pl
 
Termin składania wniosków:  od 01 września 2017 r.  do 15 września 2017 r. (nieprzekraczalny ustawowy termin)  na rok szkolny 2017/2018  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy            
   
pokój nr 4        - tel.  15 642-52-11, 786 024 413,
pokój nr 6 i 7   - tel.  15 642-58-35, 786 024 416,   
pokój nr 9        - tel.  786 024 411
 
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00
 
Kryterium dochodowe: miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć –  514,00 zł netto.
 
Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.
 
Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
 
 
Załączniki, które należy dołączyć  do wniosku:
1. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
3. Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku.
5. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych. 
6. Odcinek renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego. 
7. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach uzyskanych przez członków rodziny
 
---------------------------------------------------
 
 
Uchwała Nr XXIX/216/2009
Rady Gminy w Pysznicy
z dnia 23 września 2009r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica
pobierz tutaj
 
Uchwała Nr X/61/2011
Rady Gminy Pysznica
z dnia 7 września 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica
 
UCHWAŁA NR XVII/103/2012
RADY GMINY PYSZNICA
z dnia 30 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica